Araçlar ve Modüller

EVRAKA Arşiv

Kurumların belge faaliyetlerinin standart dosya planına göre tasnif/tasfiye/imha süreçlerinin yönetildiği araçtır.

EVRAKA Şablon Tasarımı

EVRAKA Şablon sürükle bırak yöntemiyle hızlı ve kolayca PDF ve HTML formatında belgeler tasarlanıp üretilebilmesini sağlayan güçlü bir belge tasarım ve belge üretme aracıdır.

EVRAKA E-imza

EVRAKA E-imza, Cades, Pades, Xades tipinde uzun süre geçerli, zaman damgalı, ETSI Standartları yanı sıra, BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) ve TUBİTAK KamuSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi) tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik imza atılmasını sağlayan bir araçtır.

İş Zekası

Kurum ihtiyaçlarına göre sürükle-bırak yöntemi ile geliştirme ihtiyacı duymaksızın hızlı ve kolayca istenilen raporların zengin grafik arayüzü üzerinden üretilmesini sağlayan bir araçtır.

EVRAKA E-Yazışma

EVRAKA E-Yazışma web tabanlı olarak e-Yazışma Teknik Rehberi’nin tüm versiyonlarının isterlerini karşılamakta kurumlar arası doküman ve belge aktarım standardı olan Elektronik Yazışma Paketi (eyp) yapısının uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır.

OCR

EVRAKA Ocr taranan belgelerin optik tanımlamasının yapılarak bu belgelerdeki metinlerin çıkarılmasını sağlayan servisler içeren EVRAKA modülüdür.

EVRAKA Kripto

EVRAKA Crypto, açık anahtar altyapısını kullanarak, HSM (Hardware Security Module), Akıllıkart gibi PKCS#11 standardını destekleyen cihazlar üzerinden, şifreleme sertifikalarıyla; şifreleme (encryption), şifre çözme (decryption), şifreli veriye alıcı ekleme,imzalama sertifikalarıyla;elektronik imzalama,işlemlerini gerçekleştiren micro service yapısında bir araçtır.

Ürün Özellikleri

Dinamik Süreçler

Kurumların belge süreçlerini, belge tipi, birim ve mesai saatlerine göre dinamik olarak tasarlayıp yönetmesini sağlar.

Şablon Tasarımı

Kurumların farklı belge tiplerini mevzuatlara uygun olarak tasarım aracı ile tasarlayabilmeyi sağlar.

Satış Sonrası Güçlü Destek

Yerinde ve uzaktan, istenirse 7/24 uygulama kullanımını destekleyecek kullanıcı ve teknik destek sağlar.

Dinamik Üst Veri

Belge tipine göre kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni belge üst verileri tanımlanmasına izin veririr.

Yerinde ve Bulut Üzerinde Çalışma

İhtiyaçlar doğrultusunda kurum ortamında ya da bulut ortamında hizmet verebilir.

Dinamik Raporlama

Kurum ihtiyaçlarına göre sürükle-bırak yöntemi ile istenilen raporlar yazılım geliştirme ihtiyacı duymadan hazırlanır.

 • Bilgi yönetimine katkı
 • Güçlü altyapı
 • Bağımsız veritabanı
 • Kurumsal hafıza birikimine katkı
 • Standartlara ve yönergelere uyum (TS13298, Askeri Yönergeler, Resmi Yazışmalar, E-İmza)
 • İş akışı ile onay süreçlerini izleme
 • E-yazışma ile kurumlar arası belge alışverişi
 • Belgeye hızlı erişim
 • Süreçlerin standartlaşması ve kurumsallaşma
 • Mobil olarak belge imzalama
 • Arşivleme Sürüm Kontrolü ile değişiklikleri izleme
 • Yetki yönetimi, E-İmza, şifreleme ve loglama ile güvenli belge yönetimi
 • Fiziksel arşivin elektronik ortama aktarımı
 • Güçlü entegrasyon desteği
 • Mevzuat ve Yönergelere Uygunluk